Nowości
ABC oparzeń
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski
Położnictwo i ginekologia
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2