New items
Mikroplastiki w środowisku wodnym
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa kulturowego