New items
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce
Komunikacja w kryzysie