New items
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych