Nowości
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne
Pediatria
Genetyka medyczna
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć