Nowości
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2