New items
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym