New items
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego
Niepewność w społeczeństwie współczesnym : studium socjopedagogiczne
Numerical Methods for Chemical Engineering : Applications in MATLAB