Nowości
Epidemie: prawdziwe zagrożenia i fałszywe alarmy : od ptasiej grypy po COVID-19
Mikroplastiki w środowisku wodnym
Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane problemy
Kryminologia
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego