Nowości
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej