New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Ekologia : słownik encyklopedyczny
Hazardous Materials Incidents : Surviving the Initial Reponse
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i bezpieczeństwo międzynarodowe