New items
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Technologie energetyczne