New items
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Studenckie prace naukowe
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Firefighting: battlespace combat : how to extinguish fire
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka