New items
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Współczesne konflikty zbrojne
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna