New items
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice