New items
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Street Smart Haz Mat Response : A Common-Sense Approach to Handling Hazardous Materials Emergencies
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 2