Nowości
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski
Simpson medycyna sądowa
Psychiatria
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2