Nowości
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Anestezjologia
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza