New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka