New items
Modelowanie konstrukcji budowlanych
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin