New items
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Toksykologia współczesna
Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych : SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego