New items
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Ochrona własności intelektualnej
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski