New items
Wartości w podsystemie ochronnym systemu bezpieczeństwa narodowego : wartości funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Law and Psychology
Hazardous Materials : Managing the Incident
Efektywność sieci publicznych : podejście wielopoziomowe