New items
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Technologie energetyczne
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Skuteczne działanie w stresie : osobisty niezbędnik