Nowości
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Wiktymologia kryminalna
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka