New items
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Posłuszni do bólu
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Teoria i praktyka bezpieczeństwa międzynarodowego : kontekst rosyjski