New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Sobotta atlas anatomii człowieka
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
EKG to proste