Nowości
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Bezpieczeństwo informacyjne państwa : wybrane problemy
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Użycie pododdziałów ratownictwa inżynieryjnego w akcjach ratowniczych
Analiza strategiczna w dziedzinie bepieczeństwa państwa : wybrane metody