New items
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Simpson medycyna sądowa
EKG w medycynie ratunkowej. 2
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza