Nowości
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Reliability Data on Fire Sprinkler Systems : Collection, Analysis, Presentation, and Validation
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi