Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Anestezjologia
EKG w medycynie ratunkowej. / 1
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć