Nowości
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,