New items
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
ABC intensywnej terapii
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński