New items
Drzewa : łatwe rozpoznawanie
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
W oblężeniu : życie pod ostrzałem na sarajewskiej ulicy
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3