New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej