Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Scientific Protocols for Fire Investigation
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych