Nowości
W sieci
Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym
e-Matematyka wspomagająca ekonomię
Hazardous Materials Chemistry
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,