New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane problemy
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy