New items
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych