New items
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych Urzędu Prezydenta i Rady Ministrów
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa kulturowego
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Introduction to chemical engineering computing