Nowości
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Fire and Emergency Services Instructor