Nowości
Terror\terroryzm : studium przypadku
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Posłuszni do bólu
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa