New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce : zarys problematyki
Structural Fire Engineering
Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych : ochrona przeciwporażeniowa oraz współpraca zespołu z siecią elektroenergetyczną
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,