New items
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Smoldering fires