Nowości
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Pediatria
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Simpson medycyna sądowa