New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Bezpieczeństwo informacyjne państwa : wybrane problemy
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Street Smart Haz Mat Response : A Common-Sense Approach to Handling Hazardous Materials Emergencies