New items
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć