New items
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1