Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Interna Harrisona. tom III
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Posłuszni do bólu