Nowości
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9