New items
Prawo urzędnicze
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań