Nowości
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Interna Harrisona. tom I
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie