New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Toksykologia współczesna
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami