New items
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Teoria i praktyka bezpieczeństwa międzynarodowego : kontekst rosyjski
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe