New items
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie
Wiktymologia kryminalna
Ochrona własności intelektualnej