Nowości
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Davidson - choroby wewnętrzne T. 2
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
ABC ciężkich urazów