Nowości
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Interna Harrisona. tom I
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Neurologia