New items
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Terrorism Handbook for Operational Responders
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland